Svenskar i Världens arbete med Riksdagsvalet 2018

Riksdagsvalet är nu över och alla röster är räknade. Svenskar i Världen har under året genomfört en omfattande informationskampanj för att öka intresset bland utlandssvenskarna för att delta i Riksdagsvalet. Vi har i alla våra medier informerat om hur utlandssvenskarna ska gå tillväga för att anmäla sig till röstlängden, hur man poströstar och var det finns vallokaler i utlandet. Vi har också genom påverkansarbete fått till stånd att de svenska utlandsmyndigheterna ökat sina öppettider för röstande inför årets val. Vi har svarat på frågor om valet på webbplatsen och på Facebook och även producerat en broschyr som distribuerats via utlandsmyndigheter och svenska klubbar och föreningar med information om röstförfarandet. Broschyren sammanställdes efter möten och samtal med vår kontaktperson hos valmyndigheten.

Organisationens mål är att så många utlandssvenskar som möjligt ska rösta i de svenska valen och att valdeltagandet bland utlandssvenskarna ska öka.

För att nå vårt mål har organisationen framförallt arbetat med att informera utlandssvenskar hur röstning från utlandet går till och var man kan rösta. Vi har tidigt informerat om att anmäla sig till röstlängden för att bli röstberättigad. Detta är något alla utlandssvenskar måste göra vart tionde år för att ligga kvar i röstlängden. Som beskrivet ovan, har vi genom sociala medier, våra ombud samt ambassader, skickat ut informationsblad med den information vi samlat rörande tillvägagångsätten att få in sin röst i tid till valet.

Organisationen har även arbetat med opinionsbildning för att öka intresset hos riksdagspartierna gällande utlandssvenskar. Vi vet att många utlandssvenskar känner sig bortglömda i den svenska politiken och kanske därav inte ser något intresse i att rösta i de svenska valen. Vi har därför satsat hårt för att få en plats i debatten. Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist har framträtt vid ett flertal tillfällen både i radio- & TV-program för att diskutera detta ämne och lyfta utlandssvenskarnas röster. Då de preliminära valresultaten tydde på ett otroligt jämnt läge mellan blocken ökade också svenska mediers intresse för hur poströsterna skulle påverka slutresultatet.

Svenskar i Världen utarbetade i våras ett frågeformulär som tillställdes alla riksdagspartier. Detta gjordes för att samla information om var partierna står i frågor som påverkar många utlandssvenskar. Alla partier förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet besvarade våra frågor som vi återger här nedan:

  • Skatteverket släppte nyligen en promemoria där man föreslagit nya regler för exitbeskattning för svenskar som flyttar ut från Sverige. Förslaget går ut på att förändra beskattningen på orealiserade kapitalvinster vid utflytt och bland annat föreslås att Sverige ska få utökad beskattningsrätt till evig tid istället för de tio år som gäller med nuvarande regler. Hur ser ni på Skatteverkets förslag om exitbeskattning? Hur ser ni på utlandssvenskarna som resurs? Hur ser ni på beskattning av utlandssvenskar rent generellt, såväl vid utflytten som när personen ifråga är utflyttad?
  • Många utlandssvenskar vittnar om problem med att flytta hem igen efter en tid utomlands. Det upplevs som krångligt på många sätt; myndigheter ger olika information till olika personer, vissa utflyttade måste arbeta upp sin SGI från grunden även om de varit yrkesverksamma utomlands, vissa upplever att den internationella kompetens de samlat på sig inte värdesätts på den svenska arbetsmarknaden och att det är komplicerat att flytta hem och ta med en partner som inte är EU-medborgare med sig till Sverige. Hur ser ni på detta problem? Vad vill ni som parti göra för att underlätta för svenska medborgare att flytta hem igen efter en tid utomlands?
  • I valtider är möjligheten att rösta, och antalet människor som röstar, viktiga frågor. I riksdagsvalet 2014 röstade bara 32% av de röstberättigade utlandssvenskarna. Många upplevde att det var svårt att rösta från utlandet. Anser ni att det är ett problem att så få utlandssvenskar röstar? Vad tror ni att det låga valdeltagandet beror på? Vad gör ni för att bidra till ökat valdeltagande i utlandet? Hur ser ni på möjligheten att införa en egen valkrets för utlandssvenskar som en lösning på det låga valdeltagandet?

Ni kan läsa alla partiers svar under denna länk

 

Resultatet för Riksdagsvalet 2018 är nu fastställt och det vi vet är att resultatet blev väldigt jämnt mellan blocken. Just nu pågår förhandlingar mellan partierna för att komma fram till vilken regering som ska styra Sverige de kommande 4 åren. Svenskar i Världen är glada över att det totala valdeltagandet i årets val har ökat med 1,38 % i jämförelse med valet 2014 och var i år uppe i 87,18 %. Vi har ännu inte någon officiell statistik på hur valdeltagandet har sett ut bland utlandssvenskarna, men de preliminära rapporter vi har fått in från ett antal utlandsmyndigheter och vallokaler (Oslo, New York, London, San Francisco, Fuengirola, Malaga, m.fl) tyder på att antalet röstande varit avsevärt högre än vid riksdagsvalet 2014, då 32,4% av utlandssvenskarna röstade. Statistik för detta års val kommer att publiceras av Statistiska Centralbyrån i slutet av november.

Till nästa val har alla utlandssvenskar som missat att anmäla sig till röstlängden för detta val en ny chans att registrera sig. Passa på att anmäl er så att ni är garanterade att rösta inför nästa val. Ni kan anmäla er via denna länk.

Utöver riksdagsvalet 2022, hålls även EU-valet nästa sommar 2019 och vi hoppas att utlandssvenskarna använder sin röst även i det valet.

Svenskar i Världen kommer att fortsätta sträva efter målet att utöka valdeltagandet hos utlandssvenskar och framförallt arbeta för att utlandssvenskarnas sakfrågor diskuteras mer i riksdagen och i svensk politik. Under sommaren 2019 anordnar Svenskar i Världen det 7e i ordningen av Utlandssvenskarnas Parlament där vi kommer att lyfta fram frågor som berör utlandssvenskarna och att genom resolutionerna bestämma vilka frågor som Svenskar i Världen ska driva de nästkommande två åren.