Socialdepartementet gällande vilande SGI & sjukpenning

Socialdepartementet har skickat ett svar gällande resolutionen om vilande SGI som antogs under Utlandssvenskarnas Parlament 2017.

Resolutionen beskriver problematiken med att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) nollställs när en svensk medborgare skriver ut sig från Sveriges folkbokföring och Försäkringskassan. I utredningen SOU 2017:05 beskrivs problemet men utredningen tar enbart upp nya skyddsregler för vissa personkategorier, bland annat för biståndsarbetare och dess medföljande. I resolutionsförslaget menar Svenskar i Världen att de särskilda skyddsreglerna även bör omfatta alla kategorier av utsända och deras familjemedlemmar. Detta ska då innebära att även medföljande till personer utsända av företag ska innefattas av skyddet.

Utredningen är fortfarande pågående därav relativt korta svar från Socialdepartementet. Nedan kan ni läsa departementets svar:

Socialdepartementet om vilande SGI

Socialdepartementet om SGI och sjukpenning

Foto: Kristin Lidell/imagebank.sweden.se