Näringsdepartementet om vår resolution

Vid Utlandssvenskarnas Parlament, sommaren 2017, antogs flertalet resolutioner som skickades till berörda parter, myndigheter och organisationer. Näringsdepartementet har svarat med ett personligt brev från Närings- och innovationsministern Mikael Damberg. Svaret berör resolutionen ”Policy för hemvändande svenskar” där förslaget beskriver problematiken för hemvändande utlandssvenskar och att Sverige inte tillvaratar all den kunskap och information många utlandssvenskar besitter.  Här kan du läsa hela Näringsministerns svar .

Näringsministern beskriver att det för närvarande inte finns några planer på en särskild strategi för att behandla detta problem men beskriver en uppskattning över Svenskar i Världens input och förslag. De framtonar även det arbete regeringen tagit inom ramen för exportstrategin där de arbetar för att främja personrörligheten till och från Sverige.

Svenskar i Världen fortsätter att arbeta för att utlandssvenskar som återvänder till Sverige ska finna sig till rätta både privat och professionellt. Organisationen har även tillsatt en hemvändargrupp som arbetar med just frågor kring detta. Läs gärna mer om detta  här