Komvuxutredning presenteras

Regeringen beslutade den i februari 2017 om ett kommittédirektiv om en väl anpassad vuxenutbildning (dir. 2017:21).  I uppdraget ingick att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen (komvux) och även särskild utbildning för vuxna (särvux). I december 2017 fick utredaren ett utökat uppdrag som innebar att denne även ska följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra samarbetet inom regionalt yrkesvux, samt analysera och bedöma om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande för att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och, i förekommande fall, lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget redovisades förra veckan.

Kommittédirektivet ”En väl anpassad vuxenutbildning”

Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen

 

Bild: Centre for Adult Education Flipped Learning Design in VET Workshop
Källa: Vanguard Visions (https://www.flickr.com/photos/77018488@N03/12420566333/)