Ökad trygghet för studerande

Inom kort presenteras förslagen om åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

Utredaren fick bland annat i uppdrag att:

  • analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
  • föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
  • undersöka vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella för studerande på alla utbildningsnivåer och föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs,
  • föreslå åtgärder inom studiemedelssystemet i syfte att öka genomströmningen i högskolan, och
  • föreslå väl avvägda nivåer för fribeloppet inom studiemedelssystemet för alla utbildningsnivåer.

Kommittédirektivet ”Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier”.