Nu börjar kräftsäsongen

En kräftskiva, kräftkalas eller kräftfest, är en traditionell svensk fest i samband med kräftfiskesäsongen under sensommaren och hösten.

Bakgrunden till denna högtid kan härledas till år 1907, då sjukdomen kräftpesten spreds i Sverige. Detta ledde till att flera av populationer av flodkräftor senare dog ut. Man började därför i slutet av 1960-talet att importera kräftor från olika länder som Turkiet, Spanien och Kina, vilket gjorde att kräftor blev alltmer lättillgängliga i landet och kan ses som grunden för den traditionella kräftskivan. Inledningsvis var det vanligare att den övre klassen firade denna fest, men på 1960-talet blev det allt vanligare bland alla samhällsklasser i Sverige.

Tidigare var det i Sverige reglerat i lag vilka tider på året kräftan var lovlig att fiskas. Kräftpremiären inföll den första onsdagen i augusti (vilket i år är idag den 1 augusti). Lagen avskaffades 1994 och man kan numera köpa frysta, importerade kräftor året om, men vissa håller fortfarande på traditionen att inte äta kräftor före kräftpremiären.

Kommentera gärna vårt Facebookinlägg om detta och berätta hur du firar denna tradition.

Källa och bild: Wikipedia