Utlandssvenskars medborgarskap efter 22 års ålder

Svenskar i Världen antog i samband med Utlandssvenskarnas Parlament 2017 en resolution som handlade om utrikesfödda svenskar som aldrig varit i Sverige, där deras svenska medborgarskap upphör att gälla när personen i fråga inte ansöker om medborgarskap innan 22 års åldern. Förslaget som framlades till Justitiedepartementet och Migrationsverket var att svenskar som är bosatta utomlands och som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet. Istället bör regeln strykas. Problemformuleringen togs även upp i riksdagen, genom en motion skriven av centerpartisten Kerstin Lundgren.

Lundgren ställer sig i led med vårt förslag där hon uppmanar om en lagändring. I sin motion skrev hon om hur individer, som alltid har identifierat sig som svenskar, plötsligt blir av med det svenska medborgarskapet och därmed en viktig del av sin identitet på grund av att man kanske har glömt att ansöka om att få behålla det innan 22 års dagen.

Riksdagen har dessvärre avslagit motionen. Vi på Svenskar i Världen kommer fortsätta driva frågan, likt de andra frågorna i våra övriga resolutioner.

Alla Svenskar i Världens resolutioner finns här. Gå till sista sidan (sid 24) för att läsa just denna resolution.

Här är motionen till riksdagen.

 

Fotograf: Florian Prischl