UD om pass och svenska beskickningar

Utrikesdepartementet har inkommit med svar på två resolutioner som antogs vid Utlandssvenskarnas Parlament 2017. Dessa gäller svenska beskickningar i utlandet samt ansökan om nytt pass i utlandet.  Det handlar med andra ord om att UD ska ta hänsyn till antalet bosatta svenskar i olika länder och regioner vid beslut om att öppna eller stänga ambassader och konsulat, samt möjligheten att utfärda pass vid mindre ambassader och konsulat alternativt öka antalet mobila passtationer i regioner där det bor många utlandssvenskar. Här finner ni Utrikesdepartementets (UD:s) svar på Svenskar i Världens resolutioner.

De resolutioner som UD inte har besvarat än gäller bevis om svenskt medborgarskap, fler sidor i passet, elektronisk information och service samt samordnad krishantering för utlandssvenskar.

 

Bild: Wikipedia