Tillvarata hemvändande svenskars kompetens

I en av våra resolutioner, som antogs under Utlandssvenskarnas Parlament 2017, hävdar vi att många svenska hemvändare upplever att deras nyvunna erfarenhet i utlandet inte får en rättvis uppskattning när de söker jobb i Sverige. Detta leder ofta till att dessa individer väljer att återvända till en utländsk karriär och därmed går viktig kompetens förlorad i Sverige. Kompetens, som annars hade kunnat berika Sveriges välfärd och stärka den svenska konkurrenskraften både inom den offentliga och privata sektorn.

Chefredaktören på Svenska Dagbladet, Tove Lifvendahl, skrev rapporten Jakten på det nya kapitalet – Sverige i den globala konkurrensen om kompetens, för tankesmedjan Fores som lanserade rapporten 2014. Syftet med rapporten var att både visa på varför det är viktigt att ta tillvara på internationell kompetens, både hemvändande svenskars och utländska personers kompetens, samt hur detta kan göras. Lifvendahl radar upp en hel del förslag på hur olika samhällsaktörer kan bli bättre på att både locka till sig internationell kompetens och att utnyttja den.

Hon skriver att det krävs aktioner på flera olika samhällsnivåer för att få bukt på problemet. För att både göra Sverige mer attraktivt i den globala konkurrensen samt att kunna tillvarata internationell kompetens krävs bland annat att politiker identifierar orsakerna till varför Sverige inte i tillräcklig utsträckning attraherar och tillvaratar internationell kompetens. Därmed bör åtgärder verkställas i syfte att förbättra eller kompensera för dessa. Lifvendahl uppmanar även svenska företag att forma rekryteringsprocesser i syfte att främja för mångfald i ursprung, kvalifikationer och erfarenhet. Vidare föreslår hon att universiteten ska utse fler personer med relevant internationell erfarenhet som ledamöter i universitetsstyrelsen. Detta eftersom universiteten annars är rätt benägna att rekrytera internt.

Dessa oerhört viktiga förslag och påpekanden, tillsammans med många fler, presenteras i rapporten som finns att ta del av som PDF men som också går att beställa i tryckform hos oss på Svenskar i Världen.