Svenska Bankföreningen svarar om kreditprövning

Det finns ett antal regler som bankerna måste leva upp till i förhållande till kunden, vilka gäller oavsett om kunden är folkbokförd i Sverige eller inte, konstaterar Svenska Bankföreningen och yttrar sig över resolutionsförslaget mot bakgrund av Konsumentkreditlagen (2010:1846) samt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630).

När en kreditprövning görs är utgångspunkten att kunden ska redovisa relevanta omständigheter för kreditgivaren, oavsett om man är folkbokförd i Sverige eller inte. Bor man utomlands kan man t ex ge kreditgivaren intyg från arbetsgivaren om inkomst, skriver Svenska Bankföreningen i sitt svar.

Eftersom en bank måste uppfylla kravet på kundkännedom i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, genom att bland annat identifiera kunden och identifiera kundens identitet krävs även att banken får information om från kunden om affärsförbindelsens syfte och art. Dessa är faktorer som medför att det inte går att underlätta kreditprövning för just utlandssvenskar.

Här finns resolutionssvaret från Svenska Bankföreningen.