Uppdaterad integritetspolicy och etiska regler

Foto: Allen Allen (Flickr)

Med anledning av den nya lagen om hantering av personuppgifter (GDPR) har vi uppdaterat och utökat vår Integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver utförligt hur och när vi behandlar dina personuppgifter och vad dina rättigheter är. Detta för att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Vi har även passat på att uppdatera våra etiska regler och villkor för digitala kanaler. Villkoren gäller både vår webbplats och våra sociala medier. Villkoren är dels till för dig som är administratör av webbplatsen (våra representanter och kanslipersonal), så att du ska veta vilka krav som ställs på dig, dels för dig som är inloggad medlem, för att du ska kunna känna dig trygg med att publicering av innehåll följer gällande lagar och regler.

Etiska regler_Bernard GoldbachHär kan ni läsa policyn och villkoren i sin helhet;

Integritetspolicy
Etiska regler och villkor för digitala kanaler

Bild: Bernard Goldbach (Flickr)