Seminarium om internationella studier

Att världen blir mer och mer globaliserad är idag ingen nyhet. Efterfrågan på internationell erfarenhet och kompetens ökar. Många unga känner ett behov av att ge sig ut i världen för att läsa och studera. Vid utlandsstudier erhålls erfarenhet, kompetens och i många fall ett extra språk.

Svenskar i Världen vill uppmuntra unga till att studera utomlands och samtidigt sammanföra studenter med framtida arbetsgivare för att kunna få insyn i hur näringslivet fungerar. Därför bjuder vi nu in till ett seminarium om internationella studier. Seminariet äger rum tisdagen den 8 maj i Växjö, på Linnéuniversitetet.

Under seminariet kommer det ges information och svar på frågor som kan dyka upp vid tankar kring att studera utomlands. Frågorna kan röra det rent praktiska med att studera utomlands, eller frågor kring arbetsmarknad, kompetens och rekrytering. Representant från näringslivet kommer att tala om hur internationell studieerfarenhet och kompetens värdesätts, både vid rekrytering och generellt.

Representanter från studentorganisationer med internationell verksamhet kommer också att finnas på plats för att tala om vilka möjligheter till nätverk, stöd och representation som finns att tillgå för studenter som förvärvat eller funderar på att förvärva högre utbildning utomlands.

Intresseanmälan görs till sofia@sviv.se.

Vidare information om seminariet och dess programinnehåll publiceras senare på vår webb, Instagram och på Facebooksidan ”Unga Svenskar i Världen”.