Regeringen slopar förslaget om exitbeskattning

Regeringen väljer att inte gå vidare med Skatteverkets förslag om exitbeskattning. Det meddelar Finansminister Magdalena Andersson (S) i en debattartikel i Dagens Industri. Under remissen av förslaget inkom kraftig kritik från flertalet instanser, bland annat från Svenskar i Världen. 

I artikeln i Dagens Industri förra veckan skrev Finansminister Magdalena Andersson bland annat att det under remissen framkommit synpunkter ”som visar på reella problem med förslagets utformning” och att det därför har stoppats.

Svenskar i Världen var en av de många instanser som inkom med ett mycket kritiskt remissyttranden på Skatteverkets förslag. Vi är glada att regeringen valde att lyssna på vår och andras kritik och nu har slopat förslaget.

Läs Svenskar i Världens remissyttrande här.
Läs Magdalena Anderssons debattartikel här.

Bild: Dagens Industris framsida