Världsdagen för social rättvisa – tema: arbetskraftsmigration

Världsdagen för social rättvisa (World Day of Social Justice) äger rum idag den 20 februari, med temat ”Arbetstagare på väg: strävan efter social rättvisa”. Eventet kommer att sammanföra konkreta berättelser och vittnesmål om utmaningarna med social rättvisa och samt diskutera möjlig politisk respons för att ta itu med dessa utmaningar.

Denna dag utlystes av FN:s generalförsamling år 2007 för att bidra till att stöda och förena det internationella samfundets strävan att minska fattigdom, öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla samt att framhålla att social rättvisa är en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder.

Läs mer om Världsdagen för social rättvisa på FN:s webbplats.

 

Bild: US Air Force (Staff Sgt. Sara Csurilla)

Läs mer om