Construction workers with Vietnam People's Army and a U.S. Army Soldier build an incinerator that will be used to  burn medical waste, as part of the Engineering Civil Action Programs for Operation Pacific Angel 13-3 in Dong Hoi, Quang Binh Province, Vietnam, June 12, 2013. U.S. and Vietnam military members joined together to complete construction projects on one medical clinic and two schools in Vietnam. Operation PACANGEL is a joint and combined humanitarian assistance exercise held in various countries several times a year and includes medical, dental, optometry, engineering programs and a variety of subject-matter expert exchanges. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Sara Csurilla)

Världsdagen för social rättvisa – tema: arbetskraftsmigration

Världsdagen för social rättvisa (World Day of Social Justice) äger rum idag den 20 februari, med temat ”Arbetstagare på väg: strävan efter social rättvisa”. Eventet kommer att sammanföra konkreta berättelser och vittnesmål om utmaningarna med social rättvisa och samt diskutera möjlig politisk respons för att ta itu med dessa utmaningar.

Denna dag utlystes av FN:s generalförsamling år 2007 för att bidra till att stöda och förena det internationella samfundets strävan att minska fattigdom, öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla samt att framhålla att social rättvisa är en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder.

Läs mer om Världsdagen för social rättvisa på FN:s webbplats.

 

Bild: US Air Force (Staff Sgt. Sara Csurilla)

Läs mer om