Internationella modersmålsdagen

Idag är det internationella modersmålsdagen. Dagen instiftades av Unesco 1999 för att främja språklig mångfald.

I Sverige finns ingen officiell språkstatistik, men uppskattningsvis talas närmare 200 modersmål. Störst är svenskan med ungefär 8 miljoner talare, näst största är finskan och arabiskan.

Att få möjlighet att utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för varje människa. Den som berövas sitt modersmål får ett svårare liv. Invandrarbarn som får mycket undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre i skolan och blir oftast också bättre på svenska.

Vill du veta mer om modersmål och denna dag, besök Institutet för språk och folkminnen.

 

Bild: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se