Skatteverket slutar skicka utbetalningskort automatiskt

Skatteverket slutar att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt.

Sedan den 22 november 2017 behöver alla ha anmält konto för att få en automatisk utbetalning från Skatteverket. Undantaget är dödsbon.

Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte lika säkert och mottagaren slipper dessutom kostnad för avier. Den som inte har ett bankkonto kan fortfarande få engångsutbetalningar manuellt om man hör av sig till Skatteverket.

Ungefär en miljon personer har inte anmält något bankkonto till Skatteverket. Av dem fick cirka 300 000 skatteåterbäring via utbetalningskort i höstas.

De flesta väntar kanske ingen utbetalning. Skatteverket rekommenderar ändå alla som inte redan har gjort det att anmäla konto så snart som möjligt. Det är enkelt att logga in med e-legitimation på Skatteverket.se, men det går också att anmäla utan inloggning via bankgirot.se eller via blankett från Skatteverket.

Efter att konto är anmält tar det en viss tid innan det är godkänt, eftersom Skatteverket kontrollerar med banken att kontot verkligen ägs av den som anmält det. Nytt är att utländskt konto också kan anmälas, men det måste göras manuellt till Skatteverket. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats.

Varning för falska mejl från Skatteverket

Skatteverket skickar aldrig mejl med uppmaning att klicka på en länk för att få sina pengar. Det har blivit ännu tydligare nu. Från den 22 november sätts pengar automatisk in enbart på mottagarens eget konto.

Information och länkar för att anmäla konto (även konto i utländsk bank)

Information om vad du ska göra om du misstänker att du fått ett bluffmejl

Fakta:

De personer som behöver anmäla konto till Skatteverket är spridda i alla åldersgrupper, men det är flest 18-23-åringar som inte har gjort det. Bifogat diagram visar antal personer, av dem som fick en deklaration 2017, som inte anmält konto i början av november 2017. Årtalen är födelseår.