Återanmäl dig till röstlängden inför Riksdagsvalet 2018

I valen 2018 och 2019 kan alla som har rösträtt och befinner sig utomlands brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning. Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du anmäla dig för en ny tioårsperiod. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Blankett för att anmäla sig till röstlängden som utlandssvensk

Skicka ifylld blankett till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

De som är folkbokförda utomlands får ett utlandsröstkort. Det är ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.
En utlandssvensk som befinner sig i Sverige vid tiden för valet bör vända sig till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.

För att få utlandsröstkortet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.