Årets sista nummer av Svenskar i Världens tidning är klart

Nummer fyra av Svenskar i Världens tidning 2017 är ute. Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit med artiklar och intervjuer samt alla annonsörer och sponsorer. Tidningen innehåller bland annat artiklar om:

  • Björn Andrén – utlandssvensk ingenjör och designer i Florida
  • Hans Roslings memoarer och boken Hjärnstark.
  • Ökat antal ansökningar om nytt medborgarskap inför Brexit.
  • Skatt för dig som vill flytta från Sverige.
  • Förbud att köra med mobilen i handen.
  • Råd till pensionärer som vill flytta utomlands.
  • Vilka, hur många och vart de som lämnade Sverige flyttade 2016.
  • Hur utländska domar verkställs i Sverige.

 

Tidningen i PDF-format

Läs den direkt på ISSUU här: