Regeringen vill att Portugal beskattar svenska pensionärer

Finansdepartementet anser att utlandssvenskar bosatta i Portugal ska betala skatt för sina privata tjänstepensioner, något som idag inte beskattas alls. Regeringen fortsätter sin kamp för att täppa till skatteluckan, hittills utan framgång.

Portugals regering har lagt fram sin proposition till nästa års statsbudget. I den finns inga förändringar vad gäller beskattning av svenska pensionärer som har bosatt sig i landet. Det finns dock andra vägar att gå och skulle Magdalena Andersson styra över skattepolitiken i Portugal, skulle skattebefrielsen på utlandssvenskarnas privata pensionsförsäkringar vara borta imorgon.

Svenska Dagbladet har en artikelserie som beskriver vad den svenska regeringen gör för att sätta stopp för skattefriheten. Finansdepartementet har en plan B.

Här hittar du mer information: https://www.svd.se/om/pensionsskatten-i-portugal