Vill du kunna rösta på nätet i framtiden?

Europeans Throughout the World (ETTW) har nyligen lanserat en kampanj för att öka medvetenheten om fördelarna med e-röstning för utlandsbosatta européer. Många utlandseuropéer har rätt att rösta i nationella val i sitt hemland men valdeltagandet är ofta lågt. Många menar att möjligheten att e-rösta skulle göra det mindre krångligt att rösta och därmed öka valdeltagandet och den demokratiska legitimiteten i många europeiska val.

Valdeltagandet bland utlandssvenskar var cirka 32 procent i senaste riksdagsvalet 2014. Detta svala intresset för att rösta från utlandet tros bero på omoderna röstmetoder. Därför menar ETTW att det måste göras möjligt att e-rösta, alltså att rösta på internet, i demokratiska nationella val och i EU-val.

Nyligen lanserade ETTW en gräsrotsfinansierad kampanj e-röstning. Kampanjens mål är att öka medvetenheten om fördelarna med uppdaterade röstningssystem, i synnerhet för utlandsbosatta europeiska medborgare. ETTW riktar in sig på valet till  EU-Parlamentet 2019 och på riksdagsval i medlemsländerna. De pengar som doneras till kampanjen kommer att användas till att öka medvetenheten om fördelarna med e-röstning genom bland annat seminarier, möten och kampanjer i sociala medier.

Svenskar i Världen är positiva till e-röstning. Under Utlandssvenskarnas Parlament i augusti i år antogs en resolution som uppmanar till en utredning med syfte att kunna genomföra ett test av e-röstning för utlandssvenskar i valet 2022.

För att läsa mer om ETTW:s kampanj klicka här!