Läs årets tredje nummer av Svenskar i Världen

Nummer tre av Svenskar i Världens tidning 2017 är klart. Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit med artiklar och intervjuer samt alla annonsörer och sponsorer. Tidningen innehåller bland annat artiklar och reportage om:

 • Pia Sundhage, Årets Svensk i Världen, som ser fyra alternativ för sin framtid.
 • Årsmötet 2017.
 • Resolutioner från utlandssvenskarnas sjätte parlament.
 • Remissvar om Svensk social trygghet i en globaliserad värld.
  Nyheter inom ekonomi och företagande.
 • Myter om flerspråkighet.
 • Mottagning på UD.
 • Nutidstips.
 • Hanna Claesson Assad i Los Angeles.
 • Årets ombudsträff hos Grimaldis.
 • Övernatta gratis i svenska stugor.
 • Filmtips: Borg.
 • Med ett testmante kan du styra att svensk lag ska gälla arv.
 • En äggformad guldbastu till de som måste flytta sin stad.

Tidningen i PDF-format

Läs den direkt på ISSUU här: