Den 17 september är det Kyrkoval

Svenska kyrkan håller kyrkoval den 17 september i år. Du har möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska var med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren.

Personer som är folkbokförda i Sverige, men vistas utomlands i samband med valet kan brevrösta. För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din församlingsexpedition. Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen och måste vara framme senast onsdagen den 13 september. Vid behov kan ett nytt röstkort tas fram. Det skickas via utlandsförsamlingen. Har du frågor om utlandsförsamlingen, val från utlandet och hur du får tag på ett brevröstningspaket från utlandet, kontakta Svenska kyrkan i utlandet.

Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Av praktiska och pedagogiska skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen. En del skillnader finns. Bland annat heter det inte ”partier” i kyrkovalet utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får även 16-åringar rösta.

Här finns mer information om kyrkovalet.