Utlandssvenskarnas sjätte Parlament slår upp portarna

För sjätte gången anordnar Svenskar i Världen idag Utlandssvenskarnas Parlament. Det äger rum vartannat år. Mötet representerar ett viktigt demokratiskt initiativ som bevakar över 660 000 svenska världsmedborgares rättigheter. Experter och riksdagsledamöter från alla partier i riksdagen är på plats i en panel för att ge sina synpunkter på utlandssvenskarnas mest angelägna frågor.

De viktigaste delarna av Parlamentet kommer att sändas i realtid i vår Youtube-kanal. För webb-länkar, se längre ner.

Utlandssvenskarnas parlament är ett forum där organisationen Svenskar i Världen tillsammans med utlandssvenskar, politiker och myndigheter diskuterar och sätter fokus på frågor som berör de 660 000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands.

Årets talare diskuterar Brexit, Sveriges relationer med USA, Frankrikes nystart samt tillvaratagandet av hemvändares internationella erfarenheter. Fyra arbetsgrupper tar fram resolutioner för de kommande två åren. Experter och politiker kommer att kommentera förslagen som ska hjälpa utlandssvenskarna de kommande två åren. Förmiddagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Årets Svensk i Världen 2017 – Pia Sundhage.

Program – se nedan.

Datum: Tisdagen den 22 augusti, 2017
Tid: 08.50 – 13.15
Plats: Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Moderator: Lisa Emelia Svensson

8:00 – 9:00 Registrering

9:00 – 9:05 Invigning av det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament

9:05 – 10:15 Sverige och omvärlden

 • President Macron – en nystart för Frankrike och för Europa.Ambassadör Veronika Wand-Danielsson.
 • Om Brexit, handel och öppenhet: Vart är vi på väg? Magnus Rydén, chef för UD:s enhet för handel och inre marknad.
 • Om våra komplexa relationer till USA – mer än bara Trump. Olle Wästberg, bland annat f.d. generalkonsul i New York.

10:15 – 10:45 Kaffe och mingel

10:45 – 11:30 Svenskar i Världens lobbyverksamhet och resolutionsförslag 2017

 • Vad har vi uppnått och vad återstår? Samtal med Karin Ehnbom-Palmquist.
 • Svenska värderingar – finns de? Med biskop emeritus Lennart Koskinen.
 • Hemvändare och tillvaratagande av den svenska diasporan. Med professor Gunnar Eliasson.

11:30 – 12:15 Samling i arbetsgrupperna

 • Beskattning och välfärdsfrågor.
 • Medborgarrättsfrågor.
 • Mobilitetsfrågor.
 • Familje- och utbildningsfrågor.

12:15 – 12:40 Presentation i plenum av årets resolutionsförslag

Riksdagsledamöter* kommenterar.

Riksdagsledamöter i panelen

 • Caroline Szyber (KD)
 • Karin Rågsjö (V)
 • Christian Holm Barenfeld (M)
 • Lawen Redar (S)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Gabriel Liljenström (MP*) *Gabriel Liljenström är politiskt sakkunnig för Miljöpartiet
 • Said Abdu (L)
 • Pavel Gamov (SD)

12:40 – 13:00 Inspirationstalare

Årets Svensk i Världen 2017 Pia Sundhage; Om min syn på ledarskap.

13:00 Avslutning, styrelseordförande Tuve Johannesson

Har du inte möjlighet att komma fysiskt, kan du se de viktigaste delarna av Parlamentet i vår Youtube kanal.

 

Första sändningen: Svenskar i Världens lobbyverksamhet och resolutionsförslag 2017

Andra sändningen: Presentation av årets resolutionsförslag, politikerpanel och Pia Sundhages inspirationstal

 

Bilden är på Politikerpanelen under Utlandssvenskarnas Parlament 2017. Foto: Liisa Eelsoo