Resolutionerna ska styra verksamheten de kommande två åren

Idag har fyra arbetsgrupper tagit fram resolutioner på Utlandssvenskarnas Parlament. På klippet kan du höra ordförande för varje grupp presentera förslagen. Därefter kommenterar åtta riksdagspolitiker från alla partierna förslagen. Resolutionerna ska styra Svenskar i Världens arbete de kommande två åren. Filmen avslutas med Pia Sundhages inspirationstal om henne syn på ledarskap inklusive två sånger.

Första sändningen från Parlamentet hittar du här nedanför. Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist berättar om vad Svenskar i Världen har åstadkommit under de senaste åren, Biskop Lennart Koskinen resonerar kring svenska värderingar och Professor Magnus Eliasson sammanfattar sin undersökning om hemvändare.