Ombudsträff hos Grimaldis

Svenskar i Världens sommarprogram är en evenemangsvecka som äger rum i augusti varje år. Det är under den här tiden som organisationen verkligen visar upp sina muskler som den tunga påverkare vi är i frågor som rör nära 700 000 utlandssvenskar. Sommarprogrammet börjar med ett möte för alla ombud som Svenskar i Världen representeras av ute i världen.

Alla ombud som har anmält sig till mötet samlas hemma hos en av Svenskar i Världens samarbetsparter, där paret Grimaldi bjuder in till en träff i sin fina villa i Diplomatstaden i Stockholm.

Dagen bjuder på mingel tillsammans med andra engagerade ombud, personal från kansliet, generalsekreteraren och delar av styrelsen. Mer information har distribuerats direkt till alla ombud som kommer.

Imorgon fortsätter Sommarprogrammet med sjätte upplagan av Utlandssvenskarnas Parlament samt mottagning hos Margot Wallström på UD på kvällen för alla medlemmar som deltar i Parlamentet.