Välkommen tillbaka till Sverige!

Tänk att du har bott, levt och arbetat eller studerat utomlands. Du har fått erfarenheter och utvecklats både personligt och professionellt på ett sätt som inte skulle varit möjligt i Sverige. När du sedan återvänder till Sverige tror du att det kommer vara hur enkelt som helst att få ett jobb med alla nya kunskaper du har med dig. Du går till din första arbetsintervju och märker att de inte ens frågar om din utlandserfarenhet och vad du lärt dig under din tid utomlands. De senaste åren som, enligt dig, varit de mest lärorika i ditt liv blir sopade under mattan och rekryteraren verkar mest intresserad över sommarjobbet du hade under gymnasiet.

Program för hemvändare

Känner du igen dig? Detta är verkligheten för många som bott och levt utomlands under både kortare och längre perioder. Sverige är exceptionellt dålig på att tillvarata kompetens utomlands och det märks inte minst vid rekrytering. Irland, Indien och Singapore är länder som aktivt agerat för att tillvarata sin kompetens utomlands. Irland har en minister för hemvändare samt en policy för att ta hand om och utveckla relationen till dessa, Indien har ett nationellt program för sina hemvändare och Singapore möjliggör för studenter att arbeta av sina studielån i hemlandet. Om Sverige skulle ha en liknande program eller till och med en minister för hemvändande kompetens skulle arbetsgivare i Sverige värdera utlandserfarenhet mycket högre än vad de gör nu och antalet återvändande svenskar skulle öka. Hur mycket kunskap går Sverige miste om för att utlandssvenskar inte känner sig välkomna tillbaka till sitt hemland?

Utlandssvenskarnas Parlament

På Utlandssvenskarnas Parlament den 22 augusti kommer detta vara ett centralt diskussionsämne och flera intressanta talare kommer att presentera hur hemvändande kompetens kan tillvaratas. Detta år läggs det även fram en resolution som föreslår en minister för hemvändare samt ett program för att tillvarata kompetens i Sverige. Alla resolutioner kommer att skickas ut en vecka innan parlamentet till de som anmält sig.

Var med och påverka framtiden för utlandssvenskar och delta i Utlandssvenskarnas Parlament 2017. Anmäl dig på Billetto HÄR.