Kom och lyssna på hur Irland framgångsrikt tar tillvara på sin diaspora

Som Svenskar i Världen tidigare har skrivit om finns det länder som sätter större värde på utlandserfarenhet än vad många svenska hemvändare känner att Sverige gör. I Irland har de till exempel en egen diasporaminister och ett väl utarbetat program för hur de ska ta tillvara hemvändares internationella erfarenheter. Under Utlandssvenskarnas Parlament i augusti har vi glädjen att presentera en representant från Irlands ambassad i Sverige som kommer att berätta mer om vad Irland gör för sina medborgare i utlandet.

Många svenskar som flyttar hem igen efter en tid utomlands har förvånansvärt svårt att integreras i Sverige, framförallt på arbetsmarknaden. Det beror bland annat på arbetsgivares okunskap om utländska tjänster och utbildningar, vilket innebär en svårighet att värdera kunskap och kompetens som den sökande har fått i utlandet. Det finns också en tendens att undervärdera icke-svensk erfarenhet bland svenska arbetsgivare.

Något som förstärker problematiken är att svenska beslutsfattare ofta inte ser detta som ett problem. De ger därmed inga incitament för svenskar att flytta hem till Sverige igen.

I Irland har de har förstått att man bör ta tillvara på den stora resurs som diasporan utgör. Irland har sedan flera år en ansvarig minister för detta – en diasporaminister – som ser till att utlandsirländarnas intressen tillvaratas. Svenskar i Världen försöker påverka Sverige att följa Irlands goda exempel.

Irland har en egen diasporaminster med ansvar att tillvarata utlandsirländarnas intressen.

Den 22 augusti får vi besök av Irlands ambassad i Sverige som kommer för att tala om hur de agerar strategiskt och operativt för att på bästa sätt tillvara den irländska diasporan.

Säkra din biljett till evenemanget idag! Antalet platser är begränsat.