Tips på hur du kan finansiera utlandsstudier

Vill du läsa hela eller delar av din utbildning utomlands, göra praktik eller skriva ditt examensarbete i ett annat land? Det kostar oftast litet mer än om du studerar i Sverige, men det finns flera möjligheter att finansiera utbildningen och i längden betalar det sig på många sätt.

Extra statligt studiestöd

Du kan få studiemedel för att studera utomlands, både som utbytesstudent och om du åker på egen hand. Du kan också låna pengar till extra kostnader för resor, försäkringar och skol-
avgifter. Möjligheterna skiljer sig mellan olika länder. Hos Centrala Studiestödsnämnden kan du se vad som gäller i det land du vill studera.

Jobba extra utomlands

Att ta ett extrajobb är alltid bra för att dryga ut kassan och inte dra på sig för höga lån. Olika regler gäller i olika länder för hur mycket du får arbeta när du är där på studentvisum. I USA är det vanligt att universiteten erbjuder utländska studenter extrajobb. Du kanske kan sälja fika i kafeterian på skolan?

Stipendier

Det finns flera organsiationer som förmedlar stipendier till utlandsstudenter, till exempel Svenska Institutet. På nedanstående webbplatser kan du få hjälp att hitta stipendier som passar för just dina behov.

Studera i ett utvecklingsland

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett utbytesprogram mellan Sverige och utvecklingsländer. Du kan studera både grund-
utbildning och på avancerad nivå på universitet och högskolor.

Erasmusprogrammet

Genom Erasmus+ kan du läsa på universitet eller högskola i Europa på samma villkor som de inhemska studenterna i 3-12 månader. Dina kostnader finansieras av stipendier från
EU-kommissionen oavsett hur länge du är borta och du behöver inte betala några terminsavgifter. Erasmus är välkänt bland arbetsgivare inom EU och därför ofta meriterande.

Det finns även en stort stipendium som heter Erasmus Mundus som du hittar mer information om här.

Plugga i Asien

ASEM-DUO programmet ger möjlighet att studera i ett asiatiskt land. Vill du plugga ekonomi i Singapore, programmering i Sydkorea eller bioteknik i Thailand? Ett krav är dock att din skola i Sverige har ett samarbetsavtal med den asiatiska skolan och att de deltagande länderna utbyter en student i varje riktning.

Information om ASEM-DUO

Praktik eller examensarbete i 32 länder

Vill du skriva ditt examensarbete eller göra praktik på ett företag i ett annat europeiskt land kan du göra det inom ramen för Erasmus verksamhet. Du är borta i 3-12 månader och stipendierna ligger på mellan 200 och 500 Euro per månad.

Populäraste länderna

De flesta svenska studenter väljer att studera i USA och Storbritannien. Därefter följer Australien, Danmark, Polen, Frankrike och Tyskland. Dessa sju länder tog emot 2/3 av alla studenter som reste ut i världen för att läsa hela eller delar av sin utbildning utomlands 2014/15.

2014 – 2015 studerade 29 100 studenter utomlands. 59 procent var kvinnor och 41 procent var män.

Läs mer om