Svårt med svensk undervisning utomlands

Onsdagen den 21 maj var Svenskar i Världen inbjudna till möte på Skolverket för att diskutera svensk utlandsundervisning. Mötet lyfte många viktiga frågor som länge varit av intresse för utlandssvenskar. Vi är mycket nöjda med Skolverkets respons på de frågor som togs upp och vi ser fram emot att se utveckling inom detta område.

Behörighetskraven för statsbidrag är för strama

Först och främst diskuterades behörighetskraven för utlandsskolor där många elever idag inte är behöriga för att ingå i elevunderlaget för statsbidrag. Detta grundar sig på att behörighetskraven inte är anpassade för den globaliserade värld vi lever i. För att kunna få statsbidrag måste elevens vårdnadshavare utföra arbete utomlands i svenskt allmänintresse, i detta inräknas inte individnivå eller enskild företagsnivå. En elev, vars föräldrar/vårdnadshavare har eget företag och flyttar till exempelvis Hong Kong, har inte rätt till statsbidrag. Detta anser vi, på Svenskar i Världen, är en onödig begränsning då undervisning i det svenska språket och samhällskunskap är viktiga för elevens möjlighet att fortsätta studera i Sverige. I en tid där alltfler flyttar utomlands på grund av eget företagande och allt färre skickas ut i utlandsuppdrag av svenska företag anser vi att det är nödvändigt att behörighetskraven blir mer allmängiltiga. Vi framförde vår ståndpunkt och fick bra gensvar från Skolverket som delade vår uppfattning om detta.

Praxis i olika kommuner med skolpengen

Utöver statsbidrag diskuterades även skolpengen som tidigare varit en resolution på Utlandssvenskarnas Parlament 2015. Att ta med sig skolpengen utomlands har länge varit efterfrågat bland utlandssvenskar. Bidraget ges ut av kommunerna och de utgår från en lag som är godtycklig vilket gör att praxis varierar från komun till kommun. Även i denna fråga höll Skolverket med om att det krävs förändring. Slutsatsen av diskussionen som hölls var att en förändring i denna fråga skulle kräva en omformulering i kommunallagen.

Den 22 augusti hålls Utlandssvenskarnas Parlament 2017 där dessa frågor kommer att presenteras som en del av våra resolutioner. Mer information om sommarprogrammet hittar du HÄR