En giltig legitimation räcker för att köra bil i Sverige

Ni som har planerat en resa till Sverige i sommar kan se fram emot att kunna köra bil med ett giltigt pass i handskfacket.

Ny lag om förnyelse av körkort från den 1 maj i år

Tidigare i år beslutades att svenska medborgare som bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) endast kan förnya sitt körkort om de är permanent bosatta i Sverige eller studerar i Sverige sedan sex månader. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2017 och omöjliggör för svenska medborgare som är bosatta utomlands att förnya sitt svenska körkort. Tanken bakom förslaget är att personen som bor utomlands istället ska införskaffa ett körkort i det land hen bor i. Det uppkommer dock problem när bosättningslandet inte tillåter den svenska medborgaren att skaffa ett körkort i landet samt att vissa länders körkort inte är giltiga i andra länder.

Möjligt att köra bil i Sverige på giltig legitmation

Ursprungligen väckte den nya lagen oro bland de personer som inte kunde skaffa körkort i sitt bosättningsland. De var oroliga över att de inte längre skulle kunna köra bil i Sverige. Svenskar i Världen kan dock meddela att det kommer att vara fortsatt möjligt för utlandssvenskar med svenskt körkort att köra bil i Sverige, oavsett om de förnyat sitt svenska körkort eller inte. Det grundar sig på att körkortsbehörigheten fryses vid en utlandsflytt och när körkortet går ut är det endast plastkortet som inte längre är giltigt som legitimation. Det gör det möjligt att köra bil i Sverige på annan giltig legitimation, till exempel ett pass. Vi rekommenderar er dock att kontrollera vad som gäller för just er behörighet då regeln kan skilja sig beroende på vilken typ av behörighet som berörs.