Slopade roamingavgifter inom EU

Din utlandssemester behöver inte längre innebära en hög telefonräkning! EU-parlamentet har röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen som gör roaming avgiftsfritt inom EU från och med den 15 juni 2017. Det innebär att du kommer att kunna ringa, smsa och surfa precis som vanligt när du är utomlands – utan att betala mer än vad du hade gjort hemma i Sverige.

EU-parlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri säger i ett pressmeddelande att detta innebär en stor seger för europeiska konsumenter. ”Mobilanvändare som reser genom Europa kommer att kunna kolla e-post, använda kartor, ladda upp bilder på sociala medier, ringa och skicka sms hem utan extra kostnad”. Din utlandsvistelse behöver inte längre innebära höga telefonkostnader då även ett pristak för roamingavgifter i grossistledet beslutades om. Pristaket sätter gränser för hur stora avgifter teleoperatörer får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster, vilket i sin tur påverkar priset konsumenten får betala.

EU-parlamentet anser att de slopade roamingavgifterna kommer att leda till ökad tillgång av mobildata inom EU, det öppnar även upp för en marknad för mindre och virtuella telekomoperatörer. Även bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson ställer sig mycket positiv till denna förändring och menar att ”EU:s konsumenter får något de eftersträvat länge – fri roaming inom EU”.