Anna Maria Corazza Bildt gav sin syn på Brexit i Europahuset

Den 29 mars i år åberopades artikel 50, utträdesklausulen, i EU-fördraget vilket påbörjar en tvåårig förhandlingsprocess om villkoren för Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen. Svenskar i Världen var på plats i Europahuset när Anna Maria Corazza Bildt förklarade processen och utmaningarna med Brexit.

Vad händer med de svenskar som bor i Storbritannien?

Det har snart gått ett år sedan britterna röstade igenom att lämna EU och inom Unionen finns det, enligt Corazza Bildt, en enighet i att förhandla fram ett så smärtfritt avtal som möjligt för EU:s alla medborgare som är bosatta i landet. Inget avtal som förhandlas fram kan vara mer förmånligt än ett medlemskap i Europeiska Unionen, men det finns en stark vilja att underlätta för unionens medborgare. Vi vet inte än vilket avtal som förhandlingarna kommer att utmynna i, men att EU ser till unionsmedborgarnas rättigheter under förhandlingarna, är ytterst viktigt för att de ca 90 000 svenskar som är bosatta i Storbritannien ska kunna fortsätta leva och arbeta i landet.

Svenskar i Världen hoppas, likt Corazza Bildt, att Brexit inte kommer att medföra alltför stora förändringar för de svenskar som är bosatta i Storbritannien och att EU och Storbritannien tar hänsyn till de som redan lever och arbetar i landet.

 

Foto: Europaparlamentet

Läs mer om