Vängrupp i riksdagen tillvaratar utlandssvenskars intressen

Under senaste upplagan av Utlandssvenskarnas Parlament beslutade de riksdagsledamöter som ingick i panelen att en vängrupp för utlandssvenskar skulle bildas i riksdagen. Nyligen hade vi vårt första möte med vängruppen i Riksdagshuset. Vi diskuterade frågor som är av vikt för utlandssvenskar och riksdagsledamöter från flera partier medverkade.

Politikerna kommer att lämna in en formell ansökan om att få bilda en förening i riksdagen för att tillvarata utlandssvenskars intressen. Gruppen blir en naturlig ingång för Svenskar i Världen när vi vill diskutera olika ämnen som rör svenskar i utlandet, de som ska flytta ut och de som ska återvända eller har återvänt. Exempel på områden som berördes på det första mötet i gruppen var

  • ökat röstdeltagande för utlandssvenskar och förbättrade möjligheter att rösta
  • egen valkrets för utlandssvenskar
  • e-röstning
  • frysning av SGI:n vid utlandsflytt
  • representation och strategi för diasporan

Irland har ett genomarbetat och implementerat program för sina medborgare i utlandet och även en minister med ansvar för irländare som bor utanför landets gränser. Indien har tagit fram en liknande handlingsplan för sin månghövdade diaspora där många åker ut och studerar eller arbetar utomlands och sedan återvänder till arbetsmarknaden på hemmaplan.

Riksdagsledamöterna i vängruppen är inbjudna att medverka vid Utlandssvenskarnas Parlament den 22 augusti i sommar. Svenskar i Världen ser fram emot ett utökat utbyte och en tät kommunikation med riksdagsledamöterna i vängruppen.