Sverige är bästa landet att göra affärer med

För första gången toppar Sverige den amerikanska affärstidningen Forbes rankinglista över länder som är bra på att göra affärer med. Forbes har rankat länders affärsförmåga i elva år.

Förra året låg Sverige på fjärde plats. Forbes rankning baseras på elva lika viktade kategorier: äganderätt, innovation, skatter, teknologi, korruption, frihet (personlig, handel och monetär), byråkrati, investerarskydd och börsutveckling. Även om Sverige har rankats bland de tio bästa länderna i sju av de senaste elva åren, har det skett en konsekvent förbättring i vår betygssättning. Från år 2006 har vi klättrat från plats 17 till första platsen. Enligt Forbes har Sveriges förbättring drivits fram genom en kombination av avregleringar och självkontroll av budgeten samt en stark utveckling av makroekonomiska indikatorer.

Forbes bedömning av Sveriges ekonomi

Enligt Forbes har Sverige uppnått en avundsvärd levnadsstandard med sin kombination av fri marknadskapitalism och omfattande sociala förmåner. Enligt tidningen står Sverige utanför euroområdet till stor del på grund av oro för att en anslutning till den europeiska ekonomiska och monetära unionen skulle minska vårt självbestämmande över vårt välfärdssystem.

Skog, vattenkraft och järnmalm utgör resursbasen i den svenska, exportorienterade ekonomin. Den ekonomiska tillväxten avtog under 2013, som en följd av fortsatt ekonomisk svaghet i Sveriges europeiska handelspartners egna ekonomier. Vår ekonomi upplevde en måttlig tillväxt 2014-15 med en reell BNP-tillväxt på över 2%, även om vi fortsätter att kämpa med ett deflationstryck.

Under de senaste två decennierna har Sveriges ekonomi genomgått en förvandling som bygger på avregleringar och en återhållsam budget med nedskärningar i välfärden. Sveriges regering krympte ersättningen till arbetslösa och funktionsnedsatta för att främja sysselsättningen. De minskade bidragen har möjliggjort skattesänkningar. Arvsskatten skrotades 2005 och förmögenhetsskatten två år senare. 

Skatterna är fortfarande höga i förhållande till andra höginkomstländer, men skatter som betalas i procent av vinsten har minskat med 8 % under det senaste decenniet. Sveriges skattebörda har under samma period förbättras 11 punkter i Världsbankens Ease of Doing Business.

Förra året växte Sveriges ekonomi med 4,2%. Endast Irlands och Luxemburgs ekonomi mår enligt tidningen bättre bland länder som placeras i topp 25 i Forbes rankning. Sverige har också en låg statsskuld i förhållande till andra EU-länder, vilket gynnar vår politik för frihandel.

Sveriges ekonomi i siffror 2016 (källa: Forbes)

Handelsöverskott 5,2% av BNP
BNP-tillväxt: 4,2%
Handel Balans / BNP: 5,2%
Statsskuld/BNP: 43%
Arbetslöshet: 7,4%
Inflation: 0,7%