Svenskar i Världen diskuterar passfrågor med UD

På fredag den 10 mars ska Svenskar i Världen diskutera passfrågor för utlandssvenskar på Utrikesdepartementet i Stockholm. I kontakten med alla er som ska flytta, bor eller har bott utomlands kommer passfrågorna ofta högst upp på önskelistan när det gäller vilka frågor vi ska driva på hemmaplan. Att det är både tidsödande och kostsamt för utlandssvenskar att förnya sitt pass utomlands är vi väl medvetna om.

Finland och Nya Zeeland låter sina medborgare ansöka om förnyelse av pass elektroniskt. Svenskar i Världen skrev om det Nya Zeeländska förfarandet i vår tidning nummer 4, 2015 (sidan 33).

Finland införde elektronisk passförnyelse i december 2014

I Finland förnyar var femte medborgare sitt pass online och antalet ökar hela tiden. Det gäller även finska medborgare i Sverige – för dem är det 40 kronor billigare att göra det elektroniskt jämfört med på polisstationen eller ambassaden. Framför allt är öppettiderna: Dygnet runt, året runt utan reskostnader och restider. Passet betalas via nätet och hämtas sedan i valfri R-kiosk i Finland eller skickas mot avgift efter överenskommelse med polisen i Finland.

Förutsättningen är att det aktuella passet är högst sex år gammalt. Det innebär att det redan finns en elektronisk namnunderskrift och ett fingeravtryck registrerat hos finska polisen. Den sökandes namn ska också vara detsamma som i hens föregående pass.

Var femte finländare söker pass elektroniskt

Legitimation via mobilcertifikat, bankkod eller certifikatkort krävs liksom ett passfoto som går att överföras elektroniskt. Enklast är att skicka fotografiet till polisen elektroniskt via tillståndsförvaltningens bildserver. Nästan alla fotografer gör detta för den sökandes räkning. Fotografen som skickat bilden till polisen ger den sökande ett kvitto med bildens individuella bildkod. Den sökande matar in koden i sin elektroniska ansökan om pass.

Det går att ansöka om nytt finskt pass med en pappersbild, men då kan ansökan inte göras på nätet. På finska polisens hemsida finns utförlig information om hur passfotot ska vara beskaffat.

Elektronisk förnyelse fungerar även för barn

Vårdnadshavare kan identifiera sig och göra ansökan även för en minderårig som är i hans eller hennes vård.

En utlandsbosatt finsk medborgare kan ge fullmakt åt någon i Finland som kan hämta ut passet eller komma överens med polisen om att passet postas hem till utlandsfinländaren mot en avgift. Syftet med den elektroniska förnyelsen i Finland är att polisstyrelsen vill öka flexibiliteten gällande nya ansökningar som är oberoende av både tid och plats. De vill även förkorta köerna på polisstationerna och sänka priset på pass.

För de som inte vill ansöka om förnyelse av pass elektroniskt är det fullt möjligt att fortsättningsvis ansöka om pass och identitetshandlingar på plats på polisstationen i Finland alternativt vid en finsk ambassad i utlandet.

Vad tycker du att vi ska ta upp med UD på fredag?

När vi diskuterar passfrågor med UD denna veckan kommer vi att föreslå att Sverige inför möjlighet till elektronisk förnyelse av pass, som fungerar utmärkt i både Finland och Nya Zeeland. Vi kommer också att ta upp problemen med att styrka sitt svenska medborgarskap vid förnyelse av pass utomlands. Har du själv något medskick eller idéer på vad vi bör göra i passfrågan för utlandssvenskar får du gärna höra av dig per mejl till svenskar.i.varlden@sviv.se