Regeringen vill höja SINK-skatten

Den svenska regeringen har föreslagit att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) ska höjas från 20 % till 25 %. Förslaget finns i en promemoria som Finansdepartementet skickade ut på remiss den 20 mars i år.

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson från Vänsterpartiet har i samband med detta skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där de pekar ut anledningarna bakom förslaget. De beskriver jämlikhet som grunden till promemorian. Personer med högre inkomst ska betala högre statlig skatt och klyftorna ska därmed minska.

Svenskar i Världen anser dock att de har glömt att ta hänsyn till att en stor del av de som får inkomster från Sverige utomlands är pensionärer. Enligt Pensionsmyndigheten var den genomsnittliga totala pensionen (bruttopensionen) för samtliga pensionärer (i Sverige och utomlands) 16 737 kronor/månad (inkluderande allmän pension, tjänstepension, m.m.) år 2015. Detta kan inte anses som en grupp som har ”högre inkomst” vilket leder till att en höjning av skatten för denna grupp snarare bidrar till ökade klyftor.

Svenskar i Världen har blivit inbjudna av Finansdepartementet att skriva ett remissvar på förslaget. Vårt remissvar i denna fråga, i likhet med alla andra remissvar vi skriver, kommer att publiceras på vår hemsida senare i vår.

Läs promemorian HÄR

Läs Jonas Sjöstedts och Ulla Anderssons debattartikel HÄR