KU vill få fler utlandssvenskar att rösta

Många utlandssvenskar bryr sig inte om att rösta i riksdagsval och EU-val. Det vill riksdagens konstitutionsutskott (KU) att regeringen ska göra något åt. KU föreslår att regeringen genom ett så kallat tillkännagivande ska få i uppdrag att göra det lättare för utlandssvenskar att rösta. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Om det finns svårigheter för utlandssvenskar att rösta är det enligt KU rimligt att riksdag, regering och myndigheter gör allt som går för att förbättra detta. Det kan ske genom att öka eller ändra öppettiderna på konsulat och ambassader, inte minst på kvällar och helger. Utlandssvenskar ska också få mer information om röstningsreglerna från svenska utlandsmyndigheter. Eventuellt ska svenskar i utlandet också kunna ges viss rätt att brevrösta i Sverige.

Endast en av tre utlandssvenskar röstar

KU konstaterar att demokratiutredningen noterat att valdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt. Som Svenskar i Världen många gånger har berättat har bara var tredje utlandssvensk valt att rösta i de senaste valen. Vi har föreslagit att KU ska driva frågan om E-röstning, men inte fått bifall för det. Vi har också diskuterat frågan med Riksdagens vängrupp för utlandssvenskars intressen. Svenskar i Världen fortsätter att bearbeta svenska beslutsfattare för att det ska bli möjligt för utlandssvenskar att e-rösta. Vi gör det även på EU-nivå i samarbete med ETTW, den Europeiska organisationen för diasporor.

– Åtgärder som kräver lagändringar, till exempel införande av nya röstningsmetoder, tar lång tid att få igenom, men de åtgärder som riksdagen nu vill att regeringen ska vidta kräver inga långa beredningsprocesser utan kan genomföras snabbt. Vår motion har därmed förhoppningsvis bidragit till konkreta förbättringar redan 2018, säger Andreas Norlén till Svenskar i Världen. Andréas Norlén är riksdagsledamot och ordförande i Konstitutionsutskottet.

Ökade öppettider räcker inte om du bor 100 mil från ambassaden

För de utlandssvenskar som bor långt från närmaste röstlokal hjälper inte utökade öppettider nämnvärt. Att resa till vallokalen förblir tidskrävande och kostsamt. E-röstning skulle däremot underlätta för alla utlandssvenskar som vill utnyttja sin demokratiska rättighet, i synnerhet de som inte bor nära en ambassad eller ett konsulat. Svenska ministrar som ofta säger att Sverige ska ligga i framkant när det gäller digitalisering i samhället, borde agera för införandet av e-röstning. Estland har klarat av det prima i nio år. 

Motionen från KU kommer att debatteras onsdagen den 29 mars och sändas via webb-TV.

Konstitutionsutskottets betänkande om ökat röstdeltagande bland utlandssvenskar