Det går trögt för Sverige att låta utlandssvenskar e-rösta

En av frågorna som Svenskar i Världen driver är att det ska bli enklare för utlandssvenskar att rösta i svenska riksdagsval och EU-val. Om det vore möjligt att lämna sin röst på nätet är vi övertygade om att valdeltagandet bland röstberättigade utlandssvenskar skulle öka markant. Den här veckan har Svenskar i Världen ett möte med en vängrupp med riksdagsledamöter som värnar om utlandssvenskar. Frågan om e-röstning står högt upp på agendan.

Lyckligtvis är det fler än Svenskar i Världen som försöker driva på utvecklingen och möjliggöra e-röstning. Anne-Marie Kuhlemann är en av dem och hon har skrivit till Valmyndigheten och Justitieminister Morgan Johansson. Vi har fått tillåtelse att publicera hennes brev här:

”Jag hör till Sveriges mer än 600 000 utlandssvenskar och har bott i nordligaste Kalifornien sedan ca 20 år. Då jag bor i glesbygden är det mycket svårt att resa till en ambassad eller ett konsulat för att rösta, framför allt då Sverige har stängt många konsulat och ambassader i bland annat USA. Dessutom kan postgången mellan Sverige och USA (åt båda hållen) ta lång tid om man vill brevrösta.

Organisationen Svenskar i Världen har en längre tid arbetat för att göra det enklare för utlandssvenskar att delta i val i Sverige genom e-röstning. Deras försök tycks hittills ha mötts av kalla handen vilket är olyckligt då partierna i Sverige mest troligt skulle få fler röster om utlandssvenskar kunde delta på ett enklare sätt än vad som är möjligt idag. I det senaste valet deltog, enligt statistik, endast 32 % av de röstberättigade utlandssvenskarna. Det är en stor andel som troligen upplever att det är komplicerat att rösta och man kanske till och med upplever att den kunskap och erfarenhet som utlandssvenskar besitter inte uppskattas av beslutsfattarna i Sverige.

I Estland har medborgare både i och utanför Estland kunnat e-rösta i åtta år och där har valdeltagandet bland estniska expats ökat sedan e-röstning infördes.

Inom EU debatteras e-röstning och experter har lagt fram förslag på hur e-röstning skall kunna genomföras med säkerställd rösthemlighet. Varför vill Sveriges ställa sig utanför denna utveckling?

Enligt regeringens hemsida har man som mål: Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Varför gäller detta inte röstningsförfarandet? Justitieminister Morgan Johansson dömde ut e-röstning så sent som under 2016.

Kan det vara så att man inom Sveriges riksdag, regering samt företagsvärlden anser att utlandssvenskar inte har samma betydelse som de som bor i Sverige?

Jag ser fram emot ett konstruktivt svar. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning
Anne-Marie Kuhlemann”

Valmyndighetens korta svar

Hej Anne-Marie!

2011 års vallagsutredning föreslog i SOU 2013:24 att frågan om internetröstning skulle utredas vidare. Någon sådan utredning har inte skett ännu. Så som vallagstiftningen ser ut nu är inte internetröstning möjligt inom befintligt regelverk.

Inom befintligt regelverk försöker vi, i samråd med ex. UD och utlandsmyndigheterna, att tillhandahålla goda möjligheter för alla röstberättigade att rösta.

Vänliga hälsningar,
Helena Brogren
Handläggare/Senior Administrative Officer
Valmyndigheten / Election Authority
Box 12191, SE-102 25 Stockholm
www.val.se