Läs årets första nummer av tidningen Svenskar i Världen

Nummer ett av Svenskar i Världens tidning 2017 är klart. Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit med artiklar och intervjuer samt alla annonsörer och sponsorer. Tidningen innehåller bland annat artiklar och reportage om:

  • Socialförsäkringar vid utlandsvistelse och hemflytt.
  • Nya antagningsregler till högskolan för IB-elever.
  • Majblomman fyller 110 år.
  • Ändrade regler vid förnyelse av körkort.
  • En svensk klassiker sprider sig globalt.
  • Utlandssvenska föräldrar efterlyser ökat statligt stöd för svenskundervisning utomlands.
  • Vad kan Brexit innebära för utlandssvenskar i Storbritannien?
  • Vad händer i Sverige och i Världen 2017?
  • Erik Frisk är ombud i Uganda och arbetar på FN.

Tidningen Svenskar i Världen 1_2017 i PDF-format

Läs den direkt på ISSUU här: