Till minne av Ulf Dinkelspiel

Stockholm 2017-01-09

Diplomaten, statsrådet och finansmannen Ulf Dinkelspiel har gått bort i cancer, den 9 januari 2017. Han blev 77 år gammal.

Ulf inledde sin karriär på Öhman Fondkommission, där fadern Max var verkställande direktör. Blott 21 år gammal blev han landets yngsta mäklare.

Från 1962 var Ulf anställd vid Utrikesdepartementet och tjänstgjorde bland annat i Tokyo, OECD-delegationen i Paris och Washington D.C. 1982 blev han ambassadör och var därefter chefsförhandlare för EG-frågor under åren 1988 till 1991.

Ulf var Europa- och Utrikeshandelsminister i regeringen Carl Bildt 1991 till 1994, där han ledde förhandlingarna om svenskt EU-medlemskap. Efter tiden som statsråd återvände Ulf till näringslivet som bland annat VD för Exportrådet 1995 till 2003.

Under hela sex år, från 2004 till 2011, var Ulf ordförande i Svenskar i Världen. Ulfs ordförandetid var dynamisk med många tunga frågor på agendan; medborgarskapsfrågor, röstförfarande i utlandet, skattelagstiftning och hemvändarfrågor. Något som engagerade Ulf starkt var satsningen på internet och ökad närvaro i sociala medier för kontakt med utlandssvenskarna. Under hans tid byggde Svenskar i Världen en ny webbplats med utökade funktioner och bättre service.

Ulfs tanke var att Svenskar i Världens webbplats skulle bli en sammanhållande plattform för lokala föreningar och handelskammare runt om i världen och en plats där information enkelt kunde delas. Under Ulfs tid kom vi en bra bit på väg. Det var en energifylld tid i organisationens historia och Ulf gjorde stora insatser för att göra Svenskar i Världen mer känt både i Sverige och internationellt.

Vi är mycket tacksamma över Ulfs stora insatser för organisationen. Han lämnade Svenskar i Världen som en stabil och respekterad organisation med en tydlig målsättning att även framöver vara en länk mellan Sverige och utlandssvenskarna och har även därefter förblivit i nära kontakt. För mig personligen har det varit en stor glädje att samarbeta med Ulf under många år.

Vi minns Ulf med värme och glädje och våra tankar går till hans hustru Louise och hans familj.

Karin Ehnbom-Palmquist,
Generalsekreterare, Svenskar i Världen