Nya regler för antagning till svensk högskola

Styrelsen för Universitets- och Högskolerådet, UHR, tog före jul beslut om ändrad föreskrift för grundläggande behörighet och urval till svensk högskola. Skälet till beslut är att uppnå så likvärdiga villkor som möjligt för alla sökande till svensk högskola, skriver UHR. De tillägger att hänsyn har tagits till remissinstansernas synpunkter.

Svenskar i Världen var en av de remissinstanser som kritiserade förslaget till ändrad bedömning. Vårt remissvar och andra inlägg går att läsa här på webbplatsen och i tidningen nummer 4, 2016. UHR tog emot remissvar på det ursprungliga förslaget från 44 remissinstanser, enskilda synpunkter från 19 organisationer och 125 skrivelser från privatpersoner. Beslutet är justerat från 45 till 44 för högsta meritvärde för IB-utbildningar (International-Baccalaureate).

Kritiska röster har även höjts mot att förändringen träder i kraft för snabbt. Elever som redan hade valt och påbörjat en utbildning när förslaget gick ut på remiss i höstas, har inte chans att ta ställning och välja om efter de nya reglerna och förutsättningarna.

Pressmeddelande från UHR om beslutet om de nya reglerna vid antagning till svensk högskola

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1)  om grundläggande behörighet och urval (2016-12-09)