Debattartikel: ’Internationella studier stärker den svenska konkurrenskraften’

Internationella erfarenheter och perspektiv är avgörande för att Sverige ska säkra sin konkurrenskraft på en alltmer globaliserad marknad. Stärkta möjligheter till utlandsstudier är ett sätt att få fler att resa ut. Lika viktigt är det att svenska arbetsgivare blir bättre på att värdesätta internationell kompetens, skriver Tuve Johannesson ordförande i Svenskar i Världen och Kristin Öster, ordförande i Saco studentråd.

I takt med ökad globalisering blir internationella erfarenheter allt viktigare. Företag som vill verka på en internationell marknad behöver ha en förståelse för hur andra länder fungerar, liksom en förståelse för hur Sverige fungerar i relation till andra länder. På så sätt är företagens konkurrenskraft beroende av en tillgång till personal som har bott och verkat i andra länder.

Att plugga utomlands är ett enkelt och roligt sätt att skaffa sig viktiga utlandserfarenheter. Att studera utomlands ger värdefulla kunskaper, kontakter och perspektiv. Inte minst ger det en förmåga att se Sverige utifrån. Vi vill att fler ska få den chansen.

Tyvärr är det nämligen få svenska studenter som pluggar utomlands. Enligt UKÄ:s statistik har bara 14 procent av studenterna läst hela eller delar av sin utbildning utanför Sverige. EU:s mål för utbildning år 2020 är att siffran ska uppgå till minst 20 procent. Nu behöver regeringen vidta åtgärder för att Sverige ska kunna uppnå det gemensamma EU målet:

1.      Inför en valbar utbytestermin på alla utbildningsprogram. Som ett första steg bör det framgå vid ansökan om lärosätet erbjuder sina studenter möjlighet att läsa kurser utomlands eller inte. För att fler ska få upp ögonen för de fördelar som finns med att plugga utomlands behöver dessutom informationen till gymnasieelever stärkas.

2.      Förbättra valideringen av utländska meriter. Idag är det endast möjligt att få avslutade utbildningar validerade. Den som bara läst enstaka kurser eller avbrutit sina utlandsstudier kan därför behöva börja om från början om de vill återuppta studierna i Sverige.  Samma sak gäller den student som påbörjat sina studier, men tvingats fly undan krig och konflikter.

3.      Anpassa utskrivningsreglerna för studenter. De sociala trygghetssystemen är anpassade efter de som arbetar i ett annat land. Studenter passar inte in i regelverket. I vissa länder får internationella studenter inte skriva in sig i deras trygghetssystem. Eftersom de ändå måste skriva ut sig från Sverige hamnar de i ett ingenmansland.

Det räcker dock inte att fler studenter läser utomlands. Även svenska arbetsgivare måste dra sitt strå till stacken. Trots att såväl företag som statliga organisationer skulle gynnas av att anställa personer med utlandserfarenheter så är de dåliga på att ta tillvara på den internationella kompetens som finns i Sverige idag.

Svenskar i världen samlar de svenskar som bor eller har bott utomlands. Vi får ständigt in vittnesmål från medlemmar som trots imponerande CV med långa meritlistor har svårt att få jobb här i Sverige. Lägg därtill alla internationella studenter och doktorander som befinner sig i Sverige, liksom alla utlandsfödda akademiker som söker jobb. Svenska arbetsgivare, oavsett om det är ett företag, kommun eller myndighet, är helt enkelt för dåliga på att värdesätta internationell kompetens.

Tillgången till internationella erfarenheter och perspektiv är avgörande för att Sverige ska säkra sin konkurrenskraft på en alltmer globaliserad marknad. Vi uppmuntrar därför regeringen att stärka förutsättningarna för studenter att läsa hela eller delar av sin utbildning utomlands. Dessutom uppmanar vi svenska arbetsgivare att vidga perspektiven och värdesätta de internationella erfarenheter utlandsstudenter, internationella studenter och utlandsfödda bär med sig.

 

Tuve Johannesson, ordförande Svenskar i Världen

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd och ledamot i Svenskar i Världen