Ansök om medborgarskap innan barnen fyller 22

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands.

Är du svensk medborgare och född och bosatt utomlands kan du i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Du kan ansöka om att få behålla det, men det måste göras innan du/ditt barn fyller 22 år.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du eller ditt barn förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 302021. Lämna in ansökan till din närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, blankett nummer 302021

Är du på besök i Sverige kan du skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Att ansöka är gratis

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap.

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig eller till svenska ambassaden eller konsulatet om du bor utomlands.

Vi får ofta mejl från utlandssvenskar som har missat denna 22 års gräns för sina barn. Därför vill vi informera om vikten av att skicka in ansökan i god tid före barnets 22-års dag.

Läs mer om