Förenklad registrering och utformning av webbplatsen

Svenskar i Världen har under året genomfört ett projekt med målet att förenkla och förbättra registreringen som ny medlem, inloggning på webbplatsen och webbplatsens utformning och funktioner. Allt för att göra det enklare och smidigare för dig som använder www.sviv.se.

Förändringar

Den tidigare kategorin ’registrerad webbanvändare’, som flera av er känner till som ’community medlem’, har tagits bort. Inloggning på webbplatsen är nu endast möjlig för medlemmar*. De kommer åt information och material som är knutet till ett betalt medlemskap. Delar av den information och det material som tidigare fanns bakom inloggning i kategorin ’registrerad webbanvändare’ är nu öppet för alla.

Eftersom vi har sett att interaktion i form av kommentarer och diskussioner kraftigt har minskat på webbplatsens Forum har vi tagit bort forumet och möjligheten att kommentera inlägg. De nyheter och inlägg som postas på webbplatsen postas i regel samtidigt på vår Facebook-sida, där kommentarer och diskussioner förekommer i betydligt större utsträckning än vad vi såg i Forumet. Vi hänvisar därför till vår ständigt växande Facebook-sida där alla är välkomna att diskutera olika ämnen. Vi har även för avsikt att gå igenom de inlägg som gjorts i forumet och lägga ut dem som frågor och svar på webbplatsen.

Så här påverkas du

Som vanlig besökare påverkas du inte. Du är välkommen att ta del av nyheter och information som postas på webbplatsen. Om du däremot vill ha vår tidning behöver du anmäla dig som prenumerant. Medlemmar påverkas bara så till vida att du behöver känna till dina inloggningsuppgifter för att kunna komma åt medlemsspecifik information (t ex vårt utflyttarmaterial), se ditt användarkonto eller betala medlemsavgiften. Vi hoppas att webbplatsen kommer att upplevas som mer användarvänlig. För alla våra medlemmar arbetar vi ständigt med att fylla den med intressant information.

Har du frågor eller problem, hör av dig till oss på kansliet. Antingen via kontaktformuläret på webbplatsen eller per mejl till svenskar.i.varlden@sviv.se

* Medlem = person som har betalat en årsavgift på 500 kr, är anställd hos någon av våra huvudintressenter eller är ungdom (upp till 30 år). En förutsättning för att vara medlem är att man har registrerat sig i vårt medlemsregister, även om medlemskapet kan vara kostnadsfritt.