Skriv på petitionen mot ny konvertering av IB-betyg

UHR, Universitets- och högskoleämbetet, vill likställa betyg från IB-utbildningar (International-Baccalaureate) med svenska gymnasiebetyg. Myndigheten har skickat ut förslaget på remiss till ett fåtal organisationer och kräver snabbt svar. Går förslaget igenom träder det i kraft redan den 1 januari 2017.

Vi agerar mot förslaget på olika sätt och tillsammans med andra organisationer, bland annat SACO studentråd, Sveriges Elevkårer och SUF, Svensk Utlandsundervisnings Förening.

UHR föreslår att IB-betygen ska räknas om till svenska betyg på ett sätt som gör att endast maxpoäng på IB (45 poäng) motsvarar svensk maxpoäng 20. Mot bakgrund av att endast 0.5% av svenska IB-elever får 40 och endast 0.2% av svenska IB-elever får 45, medan 4% av svenska naturvetarelever får 20, blir den nya konverteringen orimlig och orättvis vid till exempel antagningen till universitets- och högskoleutbildningar.

40 poäng på IB är mycket högt, mer än vad som krävs för antagning till till exempel Oxford och Cambridge. Redan idag är det svårt att komma in på svenska universitet med IB-betyg, men inte omöjligt.

Går förslaget igenom innebär det att IB-elever i praktiken är utestängda från alla svenska universitetsutbildningar med höga antagningskrav (juridik, psykologi, medicin, tandläkare, veterinär, KTH, Handelshögskolan, med flera). Förslaget föreslås gälla antagning till kurser som börjar efter 31.05.2017.

Gymnasieungdomar som går IB får därmed ingen varning i tid. De som precis har avslutat IB eller planerar att göra det om något år, ges ingen chans att söka till utbildningar som börjar nästa höst.

Skriv under petitionen mot den nya konverteringen av IB-betyg

Om du tycker att det är fel att ändra konverteringen av IB-betyg, skriv under namnlistan på länken här nedanför (du skriver under i högermarginalen). Målet är att nå minst 15 000 underskrifter. I skrivande stund finns 10 526 underskrifter.

Skriv på petitionen

UHR:s förslag till ändrad omräkning av IB-betyg