Påven Franciskus besöker Sverige

I dagarna besöker påven Franciskus Sverige för att delta i ett uppmärksammande av 500-års minnet av den kristna reformationen. Protestantismens brytning med den katolska kyrkan på 1500-talet fråntog den dåvarande påven sin makt.  

Det är det första påvebesöket i Sverige sedan Johannes Paulus II var här 1989 och det andra sedan reformationen. Säkerhetspådraget är i klass med när USA:s president Barack Obama besökte Stockholm. Säpo med flera har förberett sig och tränat i ett halvår.

Martin Luther: Munken som förändrade Europa

För 499 år sedan inledde munken Martin Luther reformationen som kom att dela den västerländska kristna tron. Luther var teolog vid universitetet i tyska Wittenberg. Han var kritisk till den romersk-katolska kyrkan som under 1500-talet var mycket inflytelserik i Europas politik och samhällen. Den romerska kyrkan utfärdade även ‘avlatsbrev’ som fungerade som kvittens för gottgörande av synder. Medborgarnas ‘avlater’ finansierade kyrkans verksamhet, vilket Luther starkt satte sig emot. Den 31 oktober 1517, i ett brev till ärkebiskopen, argumenterade Luther varför den kristna tron borde reformeras.

Protestantism i Sverige

Den lutherska tron fick stöd från många av Nordeuropas furstar som ansåg att den romersk-katolska kyrkan begränsade furstarnas egen makt. I Sverige tog kung Gustav Vasa makten över den svenska kyrkans egendom år 1527. År 1593 klubbades lutherdomen igenom som den enda tillåtna tron i Sverige. Det var först 1781 som katoliker tilläts utöva sin religion i Sverige igen. Drygt ett århundrade senare fick svenskar konvertera till katolicismen.

Att reformera – inte att splittra

Under 1900-talet började många protestanter återgå till Martin Luthers ursprungliga tanke om att reformera – inte att splittra – den kristna tron. Solidaritet och samverkan mellan den lutherska tron och andra kristna kyrkor var därför ledord då det lutherska världsförbundet bildades år 1947.

Påven Franciskus arbete under 2000-talet

Denna ‘eukemik’ är genomgående för påve Franciskus arbete i stort, liksom det pågående besöket i Sverige. Påve Franciskus har sedan han tillträdde som påve år 2013, prisats för sin uppmaning till försoning mellan världens olika religioner, sitt arbete för att stärka kvinnors roll inom den katolska kyrkan och för sin kritik av manschauvinism. Den  argentinska påven fyller 80 år i år och han utmärkts ofta för sin enkelhet och ödmjukhet.

Twittra med Påven

Den nuvarande påven är den förste påven från Latinamerika. Han är född i Buenos Aires och son till italienska föräldrar. Egentligen heter han Jorge Mario Bergoglio. Även påven är aktiv på sociala medier. Vatikanen har en egen Youtubekanal och påven finns på Instagram. Hans twitterkonto är @Pontifex

Sverigebesöket 2016

Under sitt två dagars besök i Sverige håller påven Franciskus två gudstjänster och en mässa, både i Malmö och i Lund. Såväl katoliker som protestanter kommer att delta. Under de eukemeniska mässorna är även personer med andra trosuppfattningar med. Statsminister Stefan Lövfen och Kungaparet välkomnade påven Franciskus vid hans ankomst till Sverige i förmiddags. Före avfärd tillbaka till Rom skall påven hålla en katolsk mässa på Swedbank Arena i Malmö.