Fördelar med att ha bott utomlands

Många av oss som bor eller har bott utomlands ser fördelarna med att leva livet i ett annat land, men det är inte alltid lika självklart för den som bor kvar hemma i Sverige. De svenskar som vänder hemåt igen, när de till exempel söker jobb, kan känna sig osedda och ibland missförstådda. De är inte allt för många som ser tiden i utlandet som en så kallad lifehack, men vi ser att fördelarna med att ha bott utomlands är flera. Som hemvändare kan du lyfta fram följande fördelar med utlandsvistelser:

 1. Du blir mer självständig
 2. Du ökar din kreativitet
 3. Du blir mer flexibel
 4. Du blir mer tolerant mot andra
 5. Du blir mer intresserad av andra kulturer
 6. Du kommer på sätt att hitta din väg vid okända platser och tillfällen
 7. Du lära dig ett nytt språk
 8. Du utvecklar nya intressen
 9. Du utveckla färdigheter att använda i en mångkulturell miljö
 10. Du räds inte utmaningen då och därefter
 11. Du förstår sammanhang i globala frågor
 12. Du lär dig att hantera kulturchock
 13. Du lär dig att navigera i olika affärssammanhang
 14. Du får ett annat perspektiv på livet
 15. Du blir mer karismatisk

Läs mer om varje fördel på Lifehack.org.