Bästa Kulturministern, Lägg inte ner SVT World!

I ett brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke uppmanar Svenskar i Världen å 660 000 utlandssvenskars vägnar att återta beslutet om en nedläggning av SVT World. Många medlemmar har hört av sig och uttryckt sin bestörtning och stora besvikelse över att SVT World ska upphöra med sina sändningar den 30 april nästa år. Flera av våra följare har även hört av sig direkt till kulturministern och SVT:s ledning.

Här följer brevet till kulturministern från Svenskar i Världen. SVT:s nyligen tillträdda ordförande Anna-Karin Celsing och SVT:s vd Hanna Stjärne har fått var sin kopia:

Bästa Kulturminister Alice Bah Kuhnke,

Med anledning av den planerade nedläggningen av SVT World vill jag å Svenskar i Världens vägnar uttrycka min bestörtning över hur lågt kontakterna med utlandssvenskarna prioriteras av regeringen. Enligt vår kartläggning från 2015 bor 660 000 svenskar utomlands och antalet ökar varje år. Dessa svenskar behöver kunna hålla kontakt med Sverige och följa med i debatten. SVT World har varit en oumbärlig kanal för att informera om det som berör alla svenskar utanför våra gränser.

Utlandssvenskar ber oss ofta att driva frågan om att de ska kunna se alla program via SVT Play, något som inte är möjligt av upphovsrättsliga skäl. SVT World har i det läget kunnat kliva in och visa program och nyheter som de utlandsboende annars inte hade haft tillgång till.

Viktigt verktyg för att hålla språket levande

För barn som bor utomlands har SVT World varit ett ypperligt verktyg när det gäller att hålla det svenska språket levande. Utlandssvenska barn har fått en bättre förståelse och ett större ordförråd i svenska tack vare kanalens program. Barn under 6 år och personer över 18 år har ofta inte tillgång till svenskundervisning i utlandet och många i skolåldern tycker sig inte ha tid till studier i svenska. SVT World har erbjudit eminenta möjligheter att lära sig svenska på ett smidigt sätt. Att utlandssvenska barn ska få svensk högskolebehörighet är ett av de viktigaste skälen till att de vill lära sig svenska.

Vårt svenska kulturarv bevaras och förvaltas

Svenskar som bor utomlands är ofta mer förtjusta i att bevara svenska traditioner och att dela med sig kulturella värderingar än svenskar i Sverige. SVT World har varit till stor hjälp för att bevara banden med hemlandet och även förklara vad som ligger bakom olika delar av vårt svenska kulturarv.

Information inför svenska val

”För alla svenskar som jobbar och bor utomlands är SVT-World ovärderligt för att enkelt följa med i debatten och vad som händer. Inte minst vid val, där vi får delta trots att vi inte bor i Sverige”, säger Bengt Stenvinkel som är en av 660 000 utlandssvenskar.

Det är svårt för utlandssvenskar att göra sig hörda på distans. Svenskar i Världen företräder alla svenskar i utlandet och vill framföra deras starka önskemål om att beslutet om en nedläggning återtas så att SVT World kan fortsätta sitt viktiga uppdrag. Hade antalet utlandssvenskar dalat hade vi haft större förståelse för ert beslut, men förhållandet är det omvända, utlandssvenskarna ökar ständigt i antal.

Det är min förhoppning att kulturministern ska ompröva beslutet om att lägga ned SVT World. Utlandssvenskarna som, om de alla bodde i samma stad, skulle vara Sveriges näst största kommun, behöver och uppskattar denna kanal för att hålla sig ajour med händelser i Sverige.

Vänliga hälsningar

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

Hanna Stjärne svarar

SVT:s ordförande och vd fick kopia av vårt brev till kulturministern. Här är svaret, daterat 28 oktober 2016, från Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television:

Jag förstår verkligen er position och förstår att det är av stor vikt för utlandssvenskar att följa både det svenska språket och det svenska samhället.

Som du vet är SVT:s uppdrag att sända TV i Sverige och till det kan vi utnyttja de licensmedelspengar som kommer oss till del. Ska vi bedriva någon annan verksamhet så klassas det som sk sidoverksamhet och måste då bedrivas rent kommersiellt. Om politiker väljer att ändra på detta kan ju saken komma i ett annat läge men det kommer inte hända nu eller under 2017, vårt sändningstillstånd med dess regelverk gäller t o m 2019 års slut.

Vi har verkligen jobbat i flera år på att vända den nedåtgående trenden vad gäller abonnenter, bl a tillsammans med er,  men inte lyckats.  Det finns så klart fler anledningar till detta, en är ökad konkurrens från både andra tv-distributörer och från olika on-line erbjudanden.

Några av de kunder som  nu hört av sig är glada över att kunna se en hel del av utbudet i SVT Play vilket ju känns bra, andra har svårare med sina uppkopplingar till Internet och där har vi ju idag inga alternativ att erbjuda, tyvärr.

Kulturdepartementets svar