Remissvar om bortföranden av barn

Idag har vi givit vårt yttrande till Justitiedepartementet gällande den omarbetade Bryssel II-förordning, om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Ju2016/05469/L2).

Svenskar i Världen stödjer det omarbetade förslaget vad gäller bortförande av barn. Vi har dock markerat att informationen ska bli mer känd om vad man ska göra när barn förs bort. Vi anser också att informationen ska bli bättre om att man ska vända sig till hemviststatens centralmyndighet när man misstänker bortförande av barn eller vet att så har skett.

Vi har för avsikt att inom kort uppdatera vår webbplats med länkar till information om bortförande av barn.

Läs hela remissen och yttrandet här.