Allt fler väljer att utvandra

Steget att flytta utomlands är inte lika stort i dag som det var förr, konstaterar vår generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist, i Svenska Dagbladets artikelserie som publicerades under sommaren. Artiklarna har skrivits av journalisten Joanna Drevinger och finns att läsa för prenumeranter på SvD.se.
Här följer hela artikeln ”Allt fler väljer att utvandra”.

Är du intresserad av vår kartläggning av antalet svenskar som bor utomlands? Den finns att ladda ner eller beställa som skrift.

 

Allt fler väljer att utvandra

(Svenska Dagbladet, 2016-08-01)

Välmående och Utbildade Runt 660 000 svenskar bor utomlands, fler än i Göteborg. Fler än någonsin lämnar Sverige för att bosätta sig i ett annat land. Trenden spås hålla i sig. Och utlandssvenskarna mår bra, till och med bättre än de som bor kvar i Sverige.

Fattigdom och dåliga skördar fick över 1,5 miljoner svenskar att lämna Sverige vid förra sekelskiftet. Det har skrivits böcker, gjorts filmer och musikaler om den stora utvandringen. Inte lika mycket uppmärksamhet får faktumet att det till antalet utvandrar fler svenskar nu på 2000-talet än under de år då missväxten var som värst och då runt 50 000 människor per år flyttade från Sverige för att söka lyckan i andra länder, främst USA.

2015 utvandrade 55 830 människor från Sverige, enligt SCB. De flesta som utvandrar är människor som kommit till Sverige som invandrare och som sedan flyttar tillbaka till det land där de föddes. 33 procent av de som utvandrade 2015 var födda i Sverige.

Och trenden spås fortsätta. Enligt den prognos som SCB gör varje år kommer utvandringen att öka även i framtiden.

Lena Lundkvist som är demograf på SCB har gjort den prognos som sträcker sig fram till 2060. Hon ser flera orsaker till den växande utvandringen:

– Det bor fler människor i Sverige och därmed finns det fler som potentiellt kan utvandra. Och eftersom antalet personer som är födda utomlands ökar och de tenderar att utvandra i högre grad än Sverigefödda finns det ytterligare anledning att tro att de bidrar till den ökade utvandringen. Det gäller också de som är Sverigefödda men som har en eller två föräldrar som är födda i ett annat land.

Prognosen visar också att invandringen till Sverige fortsätter att öka men minskar runt 2020 för att sedan plana ut till en nivå som ändå ligger högre än före 2010.

– Invandringen är svårast att göra en prognos på eftersom man inte kan förutse kriser motsvarande den i Syrien som omkullkastade tidigare prognoser, säger Lena Lundkvist.

Oavsett anledning att flytta från Sverige är inte steget lika stort i dag som det var förr, konstaterar Karin Ehnbom-Palmquist som är generalsekreterare för Svenskar i världen, en organisation som tillvaratar svenskars intressen utomlands.

– Det är inte som när Karl Oskar och Kristina lämnade Sverige och de kanske fick brev från familjen hemma några gånger om året. Till och med för 20–30 år sedan var det svårare. Genom internet är det ju enkelt att hålla kontakten med familj och vänner och många av utlandssvenskarna är till och med i Sverige ett par gånger om året.

Det är svårt att få tag på exakta siffror över hur många svenskar totalt som bor utomlands. En kartläggning som föreningen Svenskar i världen gjorde 2015 talar dock om cirka 660 000 personer.

Man har fram till nu vetat relativt lite om utlandssvenskarna, men i en undersökning av SOM-institutet träder en bild fram om en välmående grupp svenskar som trivs med livet.

Det som skiljer utlandssvenskarna mest från de svenskar som bor kvar i Sverige är utbildningen. Nästan 60 procent anger att de har en akademisk examen medan motsvarande siffra för personer boendes i Sverige är 32 procent. Maria Solevid, som är redaktör och undersökningsledare för SOM-institutets ”Svenska utlandsröster”, ser olika förklaringar till de höga siffrorna.

– Den grupp som består av unga som studerar och som bara tillfälligt flyttat från Sverige är en svårfångad grupp som inte alltid har en fast adress. Vi har fått flest svar från en väletablerad grupp som är högutbildade och som har yrken i tjänstemannapositioner, det är också dessa som är mest benägna att flytta utomlands.

SOM-institutets undersökning visar att utlandssvenskarna mår bra. Hela 76 procent har svarat att de är vid god hälsa, att jämföra med 59 procent av de personer som bor i Sverige. De är också allmänt glada – 51 procent svarar att de är mycket nöjda med livet jämfört med 31 procent av svenskar i Sverige.

– Med tanke på vad vi vet om de svarande så är det inte så konstigt. I tidigare undersökningar har vi sett att högutbildade och de med hög socioekonomisk status också har ett högt förtroende för myndigheter och institutioner. De är positiva till det svenska, är tillitsfulla, nöjda och mår bra, säger Maria Solevid.

Karin Ehnbom-Palmquist bekräftar den bild som SOM-institutet presenterar:

– Svenskarna utvandrar ju inte för att de är missnöjda med Sverige. Många pensionärer flyttar till exempel för att få vackert väder och de andra lämnar Sverige för att de får ett jobberbjudande i ett annat land. De är högutbildade och tjänar bra. Detta är ju en grupp som har det förspänt redan från början.

JOANNA DREVINGER

joanna.drevinger@svd.se

SVD

FAKTA

Utlandsröster

”Svenska utlandsröster” är en undersökning gjord av SOM (Samhälle, opinion och media) – institutet vid Göteborgs universitet.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation med flera forskare knutna till sig.

Undersökningen under ledning av Maria Solevid är baserad på ett slumpmässigt urval av 10 000 svenska medborgare runt om i världen. Av dessa svarade 2 668 utlandssvenskar, boende i 103 olika länder. Den genomfördes hösten 2014 genom att brev skickades ut med uppmaning att fylla i en webbenkät.

Resultatet presenterades 2016 i antologin ”Svenska Utlandsröster”.